Chào mừng đến với website chúng tôi
Thứ Ba, 28/05/2024

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giá: Liên hệ - 0913 48 75 75 (Ms. Thảo Nguyên)

Theo nghị định 18/2015/NĐ-CP thay đổi “ Cam kết” thành “ Kế hoạch” bảo vệ môi trường nhằm tạo điều kiện cho các chủ dự án thực hiện trách nhiệm và chủ động trong bảo vệ môi trường, mặt khác sẽ thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các dự án không lập đánh giá tác động môi trường.

 

Công ty TNHH An Bảo Đăk Lăk chúng tôi luôn nắm bắt nhanh những thông tin mới và làm đúng theo quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi khách hàng tốt nhất, xứng đáng với giá trị mà Quý công ty đã bỏ ra và tin tưởng chúng tôi.

 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Theo khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định18/2015/NĐ-CP quy định như sau:

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV nghị định 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này

Nghĩa là hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều phải thực hiện trừ những dự án có quy mô lớn ( thực hiện ĐTM) và những dự án quá nhỏ như quán ăn, văn phòng ( không thực hiện)

 

Căn cứ để thực hiện việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13

Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015

 

2. THỜI HẠN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận dược kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu.

 

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

 

- Bước 1: Công ty môi trường thu thập tài liệu, thông tin dự án từ khách hàng ( 1 ngày)

- Bước 2: Viết báo cáo (3 ngày)

- Bước 3: Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo ( 1 ngày)

- Bước 4: Chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn, trình khách hàng ký, nộp cơ quan xác nhận ( 2 ngày)

- Bước 5: Chờ cơ quan xác nhận và ban giao khách hàng ( 12 ngày)

Thời gian trung bình thực hiện là 19 ngày, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký báo cáo.

 

4. HỒ SƠ CẦN THIỂT:

 

- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

- Địa điểm dự án hoạt động

- Báo cáo đầu tư/  giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

 

5. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ XÁC NHẬN:

 

Một trong các cơ quan sau theo quy định:

- Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp xã

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

 

Nếu Quý công ty đang là đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định mới thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, và có thể hoàn thành sớm nhất hồ sơ theo quy định của pháp luật.

0913 48 75 75 (Ms. Thảo Nguyên) – 0988 86 07 11 ( Mr. Công Hoanh)

CÔNG TY TNHH AN BẢO ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 412 Hùng Vương - P.Tân Lập - TP. Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.888.558 - Hotline: 0911.15.75.75 - 

Fax: 02623.888.448

Email: anbaodaklak@gmail.com